Normal_lezen

Oogdruppels of oordruppels? In Nederland hebben 1,3 miljoen mensen zoveel moeite met lezen en schrijven dat zij medicijnvoorschriften niet goed begrijpen en niet correct toepassen. De Alliantie gezondheid en geletterdheid wil hier iets aan doen. Zeventien organisaties tekenden deze week een convenant om laaggeletterdheid actief aan te pakken in de omgeving waar mensen wonen, leren, werken en zorg ontvangen. Dat meldt de Stichting Lezen en Schrijven.

Niet goed kunnen lezen en schrijven kan zowel privé als op het werk grote gevolgen hebben voor mensen. Laaggeletterden hebben vaak  minder kennis over ziekte en gezond leven, zijn vaker ziek en maken meer gebruik van zorg. Volgens de stichting kost laaggeletterdheid de samenleving jaarlijks 556 miljoen euro, waarvan 127 miljoen te maken heeft met gezondheidszorg. Uit onderzoek blijkt dat het welzijn van laaggeletterden sterk verbetert als zij hun taalvaardigheid verbeteren. Zij voelen zich gezonder, kunnen beter voor zichzelf zorgen, zijn sociaal actiever en gelukkiger. Op het werk zorgt een betere taalvaardigheid bijvoorbeeld voor meer (fysieke) veiligheid omdat veiligheidsinstructies goed worden begrepen. Voor werkgevers levert taalscholing een hogere productiviteit en minder verzuim op.

De Alliantie gezondheid en geletterdheid bestaat zeventien partners uit verschillende domeinen, waaronder de zorg. Hun doelstelling sluit aan bij het landelijke programma van het ministerie van VWS om gezondheidsverschillen tussen mensen te verkleinen.

© Nationale Zorggids