Normal_ouderen_wandelen234

Veel mensen krijgen te maken met problemen bij het bewegen door ziektes als MS, cerebrale parese, beroerte en artrose die bewegingsmogelijkheden verminderen. Blijven bewegen is echter de sleutel voor zelfstandigheid. "Door ons te richten op bewegen, kunnen mensen ook blijvend zelfstandig functioneren en dat verhoogt hun autonomie", aldus de nieuwe hoogleraar revalidatiegeneeskunde van het VUmc Vincent de Groot. Dit meldt het VUmc. 

Bewegingsproblemen hebben bij iedere ziekte een andere oorzaak en vereisen dus een andere behandeling. Hoogleraar revalidatiegeneeskunde Vincent de Groot kiest voor therapie op maat. "We weten steeds beter hoe we mensen aan het lopen houden en weer aan het lopen krijgen na ziektes waarbij men eerder blijvende problemen bij het lopen had", zegt De Groot. Hij spreekt donderdag 19 maart zijn oratie uit.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie hebben naar schatting 110 tot 190 miljoen volwassenen en ongeveer 93 miljoen kinderen matige tot ernstige problemen met bewegen. Het gaat hier vaak om problemen bij het lopen als gevolg van een ziekte of ongeval. De Groot: ”Voor veel patiënten heeft het opnieuw leren lopen een hoge prioriteit in de revalidatiebehandeling. Hoewel we goed weten hoe het normale lopen werkt, is er nog veel onbekend over de precieze oorzaken van afwijkend lopen en over de beste behandeling van deze loopproblemen.”

De afdeling revalidatiegeneeskunde van het VUmc doet onderzoek naar afwijkend lopen en weet steeds beter hoe deze problemen precies ontstaan. Zo blijkt bij MS-patiënten dat de afzet bij het lopen in de loop van de ziekte steeds meer tekortschiet waardoor het lopen meer energie kost. Door speciale spalken rond de enkel is het mogelijk om het energieverbruik tijdens het lopen te verminderen, waardoor de patiënt weer makkelijker kan lopen. Toch blijkt dit nog niet de ideale behandeling te zijn, want volgens De Groot is er nog meer onderzoek nodig om grotere verbeteringen te kunnen bereiken.

© Nationale Zorggids