Normal_vrije_universiteit_amsterdam_2_vu_vermelden_fotografie_studio_vu__

Mensen met minder goede gezondheidsvaardigheden hebben meer moeite met zelfmanagement en hun eigen regie over de zorg is minder dan mensen die minder moeite hebben om informatie over hun gezondheid te begrijpen en toe te passen. Zorgverleners en beleidsmakers moeten hierop inspelen, vindt Iris van der Heide. Zij promoveert op 28 mei aan de Vrije Universiteit. Dit meldt het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL). 

Van der Heide onderzocht in hoeverre begrip van informatie samenhangt met gezondheid en persoonskenmerken, zoals leeftijd en sociaaleconomische status. Uit haar onderzoek blijkt dat vooral ouderen en mensen met een lage sociaaleconomische status moeite hebben om gezondheidsinformatie te begrijpen en toe te passen.

Mensen die deze vaardigheden minder beheersen hebben ook zelf minder de regie over hun zorg, denk bijvoorbeeld aan het bijhouden van glucosewaarden bij diabetes. Deze mensen bezoeken logischerwijs vaker de huisarts dan gemiddeld. “Zorginstanties, screeningsorganisaties en zorgverleners moeten zich hiervan bewust worden om ook deze mensen goede zorg te kunnen leveren. Het is belangrijk dat zij bijvoorbeeld hun manier van communiceren afstemmen op mensen met lagere gezondheidsvaardigheden en nagaan of die hen begrijpen”, zegt Van der Heide. 

Door de veranderingen in de zorg is het steeds belangrijker dat ouderen zelfredzaam worden. De overheid stimuleert namelijk dat ouderen langer thuis blijven wonen. Daarom is dit onderzoek van belang, zo stelt Van der Heide. “Door informatie over gezondheid op een toegankelijke en begrijpelijke manier aan te bieden, helpen zorgverleners en beleidsmakers mensen om hun gezondheid te behouden. Vooral voor kwetsbare groepen zoals ouderen en chronisch zieken is deze ondersteuning belangrijk.” 

© Nationale Zorggids