Normal_studenten_mbo_florijn__screenshot_

Kwetsbare jongeren die door een beperking of ziekte extra ondersteuning nodig hebben worden nog steeds afgewezen door mbo-scholen. Dat blijkt onder meer uit klachten bij het meldpunt van jongerenorganisatie JOB voor mbo'ers. Ook de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid concludeerde onlangs in het rapport Buitenspel dat kwetsbare jongeren door mbo-scholen worden afgewezen voor een opleiding. Dit meldt het NOS-programma Nieuwsuur.

Vorig jaar was de weigering van kwetsbare jongeren in het mbo al onderwerp van debat in de Tweede Kamer. De SP en PvdA stelden vragen aan minister Bussemaker van Onderwijs. Die ontkende het beeld dat op grote schaal jongeren worden geweigerd. “Gelukkig houden veruit de meeste instellingen zich aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en doen ontzettend veel om jongeren zo goed mogelijk te begeleiden naar een diploma”, schrijft Bussemaker in een brief aan de Kamer. Ook stelt zij dat het nog maar de vraag is op welke grond jongeren geweigerd zijn en of die reden inderdaad onterecht is.

Toch zeggen verschillende instanties dat jongeren nog steeds afgewezen worden om hun beperking. Via de klachtenlijn van Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) zijn in de afgelopen maanden tachtig meldingen binnengekomen van jongeren die zijn geweigerd door een mbo-school. In het rapport Buitenspel stelt de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid vast dat in 80 procent van de gemeenten jongeren soms worden afgewezen door een mbo-school.

Scholen weigeren deze leerlingen omdat volgens hen de kans groot is dat kwetsbare jongeren uitvallen. De onderwijsinstellingen hebben belang bij zo min mogelijk uitval vanwege de financiële consequenties die aan het uitvalpercentage verbonden zijn. De afgewezen jongeren komen vervolgens in de problemen. Zij hebben scholingsplicht en worden door de gemeente teruggestuurd naar een opleiding die hen niet wil hebben.
Nieuwsuur sprak diverse kwetsbare jongeren die niet werden toegelaten door de opleiding van hun keuze. De uitzending volgt later deze week.

© Nationale Zorggids