Normal_koe_boerderij_veeteelt

Voor mensen die werken op een zorgboerderij is het belangrijk om te weten dat zij zichzelf kunnen beschermen tegen infectieziekten, zo stellen het RIVM, Stigas, LTO Nederland en de GGD’en Utrecht en Hart voor Brabant. Mensen die speciale zorg of hulp nodig hebben, werken op een zorgboerderij. De organisaties willen de belangrijkste hygiëneregels onder de aandacht brengen, dit meldt het RIVM. 

Op zorgboerderijen werken onder meer mensen met een (verstandelijke) beperking of mensen die bezig zijn met re-integreren in de maatschappij. Tijdens het werk kunnen zij in aanraking komen met ziekteverwekkers. Door hygiënisch te werken kunnen zij voorkomen dat ze daardoor ziek worden. 

Het RIVM, Stigas, LTO Nederland en GGD’en regio Utrecht en Hart voor Brabant hebben een poster gemaakt waarop op een duidelijke manier de belangrijkste hygiëneregels vermeld staan. De maatregelen zijn in eenvoudige taal opgeschreven en worden met illustraties verduidelijkt. Daarnaast wordt aangegeven wanneer de mensen naar de begeleiders toe moeten gaan om hen om advies te vragen. Voor de begeleiders is extra informatie beschikbaar, waarmee zij kunnen zorgen dat de werknemers op de zorgboerderij optimaal beschermd zijn. 

© Nationale Zorggids