Logo_cnv_zorg___welzijn_logo

De financiële meevallers van het kabinet die naar de zorg gaan, moeten voornamelijk geïnvesteerd worden in de mensen die in de zorg werken en in werkgelegenheid. Dat vindt CNV Zorg & Welzijn. 

Een groot deel van de 500 miljoen aan meevallers van het kabinet gaat naar de zorg. Daarover heeft CNV Zorg & Welzijn de afgelopen maanden uitvoerig gesproken met staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid. Voornaamste resultaat is dat er geïnvesteerd gaat worden in de mensen die de zorg leveren. Zodat het geld écht bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg en werkgelegenheid voor met name laagopgeleiden.

Er is 210 miljoen beschikbaar voor de kwaliteit in de verpleeghuiszorg. Er is afgesproken dat dit geld ook daadwerkelijk naar de zorg gaat, door te investeren in dat wat de werkvloer nodig heeft en in opleidingen die aansluiten bij de praktijk. CNV Zorg & Welzijn is nauw betrokken bij de besteding van dit geld.

Het geld dat extra beschikbaar komt voor de kinderopvang moet wat CNV Zorg & Welzijn betreft ingezet worden voor kwaliteit en werkgelegenheid. Het extra geld zorgt er voor dat jonge ouders werk en privé beter kunnen combineren en is tegelijkertijd een impuls voor de werkgelegenheid in de kinderopvang.

CNV Zorg & Welzijn blijft in gesprek met de staatssecretaris over de toekomst in de zorg. “Wij zetten met name in op werkgelegenheid”, zegt voorzitter Suzanne Kruizinga. “Zodat goed opgeleide zorgverleners behouden blijven voor de zorg en mogelijkheden krijgen om die zorg te bieden waar behoefte aan is. Het is goed dat er nu extra geld naar de zorg gaat, maar we zijn er nog niet. We willen dat er nog meer banen gecreëerd worden voor laagopgeleiden. En wat ons betreft moeten er ook geld naar de gehandicaptenzorg, zodat er in die sector een veiliger werkomgeving gecreëerd kan worden.”

© Nationale Zorggids