Normal_coralie_elmont
Coralie Elmont is per 1 oktober de nieuwe directeur van werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt. Zij is de opvolger van Rick ter Stege die na 12 jaar afscheid neemt van de werkgeversvereniging. 
 
Elmont is de afgelopen jaren als manager werkzaam geweest bij ZorgZijn Werkt, waarbij zij verantwoordelijk was voor het operationeel management en zich daarnaast onder andere heeft ingezet voor projecten als het regionaal sectorplan en het grootschalige omscholingsproject ‘Van kinderopvang naar ouderenzorg’. Voor haar aanstelling bij ZorgZijn Werkt is Elmont onder andere werkzaam geweest als Manager Mobiliteit en was zij betrokken bij diverse projecten op het HR-gebied in zowel de profit als non-profit. 
 
Over ZorgZijn Werkt
ZorgZijn Werkt is de werkgeversvereniging voor zorg- en welzijnsorganisaties in de regio’s Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord. ZorgZijn Werkt staat voor een arbeidsmarkt in balans en zet zich samen met haar leden in voor het oplossen van arbeidsmarktvraagstukken door branche overstijgende samenwerking. Momenteel vertegenwoordigd de vereniging zo’n vijftig zorg- en welzijnsorganisaties, bestaande uit VVT, welzijn, kinderopvang, jeugdzorg, gehandicaptenzorg, GGZ, eerstelijnszorg en ziekenhuizen.