Normal_logo_koninklijke_kentalis_logo

Landelijke zorgaanbieder Kentalis luidt bij gemeenten de noodklok. De aanbieder van Zintuigelijke Gehandicaptenzorg maakt zich zorgen over de veranderingen in de zorg. Het vreest voor een ingrijpende afbouw van expertise en verlies van kennis. Dit meldt Binnenlands Bestuur.

Door de knelpunten nu in kaart te brengen en te bespreken met gemeenten, hoopt de zorgaanbieder erger te voorkomen. Dit schrijft de organisatie aan de VNG-commissie Zorg en Welzijn.

Sinds de zorg in 2015 over vier wetten is verspreid, loopt de organisatie samen met zijn patiënten tegen problemen aan. Door de verdeling tussen de Wmo, de Jeugdwet, de Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet lopen patiënten volgens Kentalis risico’s. “Cliënten lopen risico’s door het fragmenteren van de zorg die zij nodig hebben over verschillende stelsels met verschillende toegangseisen, voorwaarden en financiers/regievoerders”, zegt Kentalis. Ook raakt kennis over de zintuigelijke gehandicaptenzorg te versnipperd. “Risico is dat de prijs voorop komt te staan in plaats van zorgvuldigheid, deskundigheid en kwaliteit.”

Het is bijvoorbeeld lastig om een passend aanbod te bieden aan cliënten die vanuit de Wmo én de Zorgverzekeringswet zorg krijgen. Ze weten niet meer bij wie ze moeten aankloppen. Tijdelijke behandeling met opname voor kinderen wordt lastig gemaakt door de Wet langdurige zorg. Maar volgens Kentalis is er voor deze kinderen geen andere manier voor tijdelijke opname.

De zorginstelling pleit voor waarborging van kennis in sociale wijkteams. Daarbij moeten gemeenten samen met het Cenrtrum Indicatiestelling Zorg meer kennis uitwisselen.

©Nationale Zorggids