Normal_ministerie_volksgezondheid__welzijn_en_sport

In een brief aan de Tweede Kamer schrijven staatssecretaris Van Rijn en minister Schippers dat ze niet verder willen bezuinigen op de subsidies aan patiënten- en gehandicaptenorganisaties (pgo's). Het ministerie van VWS ondersteunt de pgo's en diverse koepelorganisaties bij het bundelen van patiëntenervaringen aan zorgaanbieders en zorgverzekeraars, bij patiëntvertegenwoordiging richting overheden en maatschappelijke organisaties en bij assistentie aan individuele patiënten. Dat meldt Skipr. 

Er is de afgelopen jaren door de overheid veel bezuinigd op de subsidies. De subsidiebedragen zijn gedaald van 43 miljoen euro in 2011 naar 23 miljoen euro in 2015. Het bezuinigingsbeleid is in opdracht van het ministerie geëvalueerd door Ecorys en het Verwey Jonker Instituut. Onderzoeks- en adviesbureau Ecorys ziet dat het huidige beleid redelijk effectief is, maar er is druk komen te staan op de kwaliteit van enkele pgo's. De bezuinigingen hebben ervoor gezorgd dat organisaties meer met vrijwilligers werken, maar de vraag naar inbreng van het patiëntenperspectief wordt steeds groter.

Aanbeveling van de onderzoekers is om het huidige beleid voort te zetten, maar de financiële invloed van pgo's groter te maken door de instellingssubsidie te verhogen. Ook moet het ministerie een antwoord vinden op de individualisering van de maatschappij en de decentralisaties. De uitkomsten van het rapport zijn besproken met diverse grote pgo's. De resultaten van deze besprekingen komen terug in het aangepaste Beleidskader subsidiëring pg-organisaties, welke naar verwachting voor 1 juli 2016 wordt gepubliceerd. 

©Nationale Zorggids