Logo_20140927_polidosh_-_670

De polikliniek voor doven en slechthorenden PoliDOSH sluit per 1 mei 2016. Een voorwaarde van de zorgverzekeraar voor het bestaan van de kliniek was dat er voldoende patiënten moesten komen om deze rendabel te houden, dit is echter niet gelukt. Dat meldt Kentalis.

In 2014 opende PoliDOSH zijn deuren in het Jeroen Bosch Ziekenhuis omdat tijdens de reguliere zorg bleek dat er veel miscommunicatie ontstond tussen doven en slechthorenden en hun zorgverlener. Artsen begrepen bijvoorbeeld de klachten niet en er was soms geen gebarentolk aanwezig bij het gesprek. Ook bleken artsen vaak in een dusdanig hoog tempo te spreken dat de dove patiënt onvolledige informatie kreeg en de medische termen niet meer volgde.

Er kunnen geen nieuwe afspraken meer gemaakt worden met de zorgverzekeraar. Momenteel wordt bekeken of de website van PoliDOSH wel kan blijven bestaan, zodat dove en slechthorende mensen goed geïnformeerd blijven over medische problemen. 

©Nationale Zorggids