Logo_doof_gebarentaal_speciaal_onderwijs

De horende wereld is lang niet altijd begripvol. Mensen weten vaak weinig van doof- en slechthorendheid. Ze denken bijvoorbeeld onterecht dat gebarentaal een universele taal is, dat een Cochleair implantaat (CI) altijd de beste keus is of dat dove mensen helemaal niets horen. Anderhalf miljoen Nederlanders zijn slechthorend of doof. Dat meldt Kentalis.

“Als veel mensen praten, dan botst zoveel in mijn hoofd”, zo legt een jongen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) uit wat hij heeft. In de hersenen van mensen met TOS lopen de verbindingen tussen hersengebieden anders. Daardoor hebben ze bijvoorbeeld moeite met het onthouden en leren van woorden of klanken. Nog te vaak wordt TOS verward met dyslexie, stotteren, een algemene taalachterstand of autisme. Toch heeft 5 procent van de bevolking een TOS, en zijn er gemiddeld twee kinderen in de klas met TOS.

Kentalis organiseert daarom een mini-symposium 'Zet je zinnen op taal!' op 19 mei in Roermond. Hier leren de deelnemers meer over TOS en-of doof en slechthorendheid. Onder meer hoe het werkt en wat u kunt doen. Na een lezing over executieve functies kunnen de deelnemers kiezen uit acht verschillende workshops en lezingen. Deze zijn: Beleving van een taalontwikkelingsstoornis en Slechthorendheid, In je kracht met vaktherapie, (Niet) pratende peuters, Tweede taalleerders ‘deze maken allemaal blaadjes kaal!’, Conceptmappen, net een stapje verder in woordenschatontwikkeling, Toeleiding en toewijzing van arrangementen in cluster 2, Wat als je oren niet goed werken? Aandacht en zorg voor het gehoor en Auditieve verwerkingsproblemen en/of dyslexie.

Het symposium is bedoeld voor professionals in zorg en onderwijs, zoals onder andere consultatiebureaus, kinderopvang, basisscholen, CJG, zorgteams in Midden-Limburg. Deelname is gratis. Geïnteresseerden kunnen zich tot uiterlijk 12 mei via www.kentalis.nl aanmelden. Hier is ook meer informatie te vinden.

©Nationale Zorggids