Normal_geld__berekening__rekenmachine__cijfers

Door de chaos die vorig jaar ontstond bij het uitbetalen van de persoonsgebonden budgetten (pgb's), heeft de overheid een tegenvaller van 426 miljoen te incasseren. Uiteindelijk is er 50 procent meer aan budgetten uitbetaald dan van tevoren beraamd was. Dat meldt de Volkskrant. 

Voor het jaar 2015 schatte het kabinet in dat de pgb's 810 miljoen euro zouden kosten. De budgetten blijken nu echter 1,2 miljard euro te hebben gekost. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) nam de uitbetalingen vorig jaar over van de zorgkantoren om zo de controle te verbeteren en fraude tegen te gaan. Hulpbehoevenden moeten formulieren indienen alvorens zij hun pgb-geld krijgen. Deze formulieren dienen goedgekeurd te zijn door de gemeente of door hun zorgkantoor. Maar er ontstonden allerlei problemen rondom deze formulieren, met chaos als gevolg. Daarop besloot staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid de uitbetaling te versnellen en pas achteraf een controle uit te voeren.

De eisen voor de toekenning van een pgb zijn aangescherpt, daarom is het uiteindelijke bedrag toch minder dan de afgelopen jaren. Pgb's kosten voorheen ongeveer 2,4 miljard euro voor 120.000 hulpbehoevenden. Vorig jaar ging het kabinet uit van slechts 810 miljoen euro. Dus kregen slechts nog 33.000 mensen een pgb uitgekeerd zodat zij zelf hun zorg konden in plaats van zorg ontvangen in een verpleeghuis, gehandicapteninstelling of verzorgingshuis. De uitgave van 1,2 miljard betreft slechts deze groep. Gemeenten keren ook pgb's uit via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet, deze gelden worden door de gemeenten betaald aan de SVB. 

©Nationale Zorggids