Logo_koninklijke_kentalis_logo

Progressieve doofblindheid bij een volwassenene heeft veel invloed op het gezinsleven van die persoon. Verworven doofblindheid, Usher type II, zorgt voor stress en andere verhoudingen in het gezin. Op dit moment zijn er nog geen ondersteuningsprogramma's voor deze gezinnen. Kentalis start daarom een onderzoek om meer inzicht te krijgen in de ondersteuningsbehoefte van het gezin en de cliënt. Dat meldt Kentalis.

Behandeling van verworven doofblindheid richt zich nu nog alleen op de cliënt. Maar om een cliënt tot op een bepaalde hoogte zelfredzaam te houden, moet een eventueel gezin hierin kunnen ondersteunen. Met interviews en vragenlijsten wil Kentalis te weten komen hoe de kwaliteit van het gezinsleven wordt ervaren door de cliënt, diens partner en eventuele kinderen. Daarbij worden ook vragen gesteld over de sociale steun die de cliënt ervaart en hoe naasten dit ervaren. Uiteindelijk zullen de verzamelde gegevens een advies vormen voor een te ontwikkelen ondersteuningsprogramma voor partners en kinderen van een persoon met verworven doofblindheid.

Het onderzoek is opgericht vanuit het samenwerkingsverband 'Verbindend Vernieuwen' waarin Auris, Dovenschap, FODOK, FOSS, GGMD, NSDSK, Pento en Kentalis hun handen ineen hebben geslagen. 

©Nationale Zorggids