Normal_politiek_debat_tweede_kamer

De Tweede Kamer wil dat er een portaal voor pgb-houders komt voor de verwerking van het persoonsgebonden budget (pgb). Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid denkt met name aan een variant waarbij de budgethouder de regie heeft en daarmee zelf de uitbetaling en het beheer van zorggeld regelt, zo blijkt uit het Kamerdebat gisteravond. Het voorstel sluit aan bij het idee van belangenvereniging Per Saldo. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

Kamerleden waren het er tijdens het debat over eens dat een goedwerkend portaal noodzakelijk is zodat het invullen van persoonsgegevens, het declareren van geleverde zorg en het communiceren met een zorgkantoor gemakkelijk gemaakt wordt. Maar onduidelijk is wie er verantwoordelijk wordt voor de uitkering van het pgb. Zeker is dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) hierin geen hoofdrol meer gaat vervullen.

Nu de SVB verlost wordt van zijn taken als budgetverstrekker, zijn er drie opties. Allereerst kan de budgethouder nog meer verantwoordelijk gemaakt worden, net zoals Per Saldo dat voor zich ziet. Of de overheid moet gemeenten of de zorgkantoren meer macht geven. Echter gaf Van Rijn gisteren in het debat aan dat het nog niet realistisch is om gemeenten of zorgkantoren verantwoordelijk te maken. Dus blijft de eerste optie over: het verantwoordelijk maken van de pgb-houder.

Van Rijn wil geen overhaaste beslissingen maken en wil zorgvuldig te werk gaan met de invulling van het nieuwe pgb-systeem. De VVD, PvdA en D66 willen dat alle opties zorgvuldig worden bekeken en vooral: dat aan alle scenario’s een kostenplaatje verbonden wordt. Hier is Van Rijn het mee eens. Een nieuw pgb-systeem moet vooral kostenefficiënt zijn. 

© Nationale Zorggids