Normal_meten

Met het goedkeuren van het project door Provinciale Staten Limburg, is maandag 11 juli het grootschalige ontwikkelingsprogramma Limburg Meet (LIME) op het gebied van meten in de zorg gestart. Met nieuwe en verbeterde meetmethoden kan dure zorg voor mensen met een chronische ziekte verplaatst worden van het ziekenhuis naar eerstelijns zorgverleners of zelfs naar de mensen thuis. Ook kunnen deze slimme meetmethoden chronische aandoeningen voorkomen en wordt overbodig meten in de zorg gereduceerd. Dat melden Zuyd Hogeschool, Universiteit Maastricht en Provincie Limburg.

Het project vindt plaats in Limburg omdat in deze provincie sprake is van meer vergrijzing en er meer chronisch zieken dan elders zijn. Bovendien wordt in Limburg al veel samengewerkt op het gebied van meten in de zorg. LIME geldt als baanbrekend in Nederland en wordt uitgevoerd door Zuyd Hogeschool in samenwerking met Universiteit Maastricht en ondersteund door de Provincie Limburg.  Veel MKB-bedrijven zijn aangehaakt.

Momenteel wordt in de zorg veel gemeten, bijvoorbeeld door artsen en zorgverleners, om inzicht te krijgen in de gezondheidstoestand van patiënten en de geleverde zorg. De realiteit is echter dat veel metingen niet relevant zijn of te fragmentarisch uitgevoerd worden. Het meten is in de loop der jaren een doel geworden. Zorgverleners maar ook patiënten ervaren hierdoor een onacceptabele regel- en registratiedruk en ervaren soms ethische problemen rondom de keuze registreren of zorgen voor de patiënt. Zorgprofessionals willen dan ook slimmer meten om meer tijd aan zorg te kunnen besteden, terwijl de burger die minder of geen intensieve zorg nodig heeft behoefte heeft aan meer regie en autonomie.

Een van de kenmerken van LIME is dat expertise van zorginstellingen, eindgebruikers, bedrijfsleven en kennisinstellingen samengebracht wordt om verbeterde producten en processen te creëren, door te ontwikkelen en toe te passen in de praktijk. Te denken valt aan de doorontwikkeling en betere toepassing van allerlei soorten nieuwe wearables – draagbare apparaten – met nieuwe technische sensoren. Op deze manier kunnen diagnostiek en zorg verplaatst worden van het ziekenhuis naar de huisarts of zelfs naar de mensen thuis, waardoor zorg betaalbaar en toegankelijk wordt gehouden. 

Door: Redactie Nationale Zorggids