Normal_blindenstok_blind_slechtziend

Het onderzoek naar misbruik onder patiënten in (rijks)instellingen en pleeggezinnen wordt uitgebreid naar internaten voor doven en blinden. Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie en staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid hebben de Tweede Kamer gevraagd om deze instellingen mee te nemen in het onderzoek naar geweld naar minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid in instellingen zaten. Dit meldt Skipr.

Commissie de Winter, zoals het onderzoek heet, krijgt waarschijnlijk de mogelijkheid om doven- en blindeninternaten toe te voegen aan de lijst met instellingen die onderzocht worden. Het kabinet heeft laten weten voornemens te zijn de wensen van Van der Steur en Van Rijn in te willigen.

Dit voorjaar werden de resultaten van het vooronderzoek naar geweld in de jeugdzorg gepresenteerd. Op basis daarvan heeft het kabinet besloten om meer onderzoek te doen, zowel multidisciplinair als multi-methodisch. Het onderzoek richt zich op patiënten die sinds de Tweede Wereldoorlog in (rijks)instellingen en pleeggezinnen verbleven, onder verantwoordelijkheid van de overheid.

Door: Redactie Nationale Zorggids