Normal_pvda_martin_van_rijn

Vanaf november worden onjuiste declaraties voor persoonsgebonden budgetten (pgb's) niet langer uitbetaald. Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid zal er op toezien dat het niet zo uit de hand loopt als in 2015, toen veel patiënten hun geld niet of te laat terugkregen. Nu die problemen opgelost zijn, worden de strengere controles weer ingevoerd. Dit meldt Skipr. 

Staatssecretaris Van Rijn blijft de komende tijd alert op problemen, maar hoopt dat de herinvoering van de controles niet zullen leiden tot hinder. “In het pgb-dossier gebeuren altijd dingen die je vooraf niet had kunnen bedenken, dus we zullen erbovenop zitten”, zegt Van Rijn. De Tweede Kamer vreest echter voor een herhaling van de problemen van vorig jaar. Toen werden door een nieuw systeem veel persoonsgebonden budgetten niet tijdig uitbetaald en regende het klachten.

De controles voor onjuiste declaraties werden daarom opgeschort, zodat het uitbetalen sneller kon worden afgehandeld door de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die voor de budgetten verantwoordelijk is. In oktober worden onjuiste declaraties nog uitbetaald, maar vanaf november worden foutieve rekeningen niet meer uitgekeerd. Om problemen te voorkomen, krijgen mensen die een onjuiste declaratie indienen eerst tekst en uitleg van de SVB. Zo weten zij waar ze beter op moeten letten en hoe zij kunnen voorkomen dat het geld niet uitbetaald wordt. In november moeten alle declaraties in orde zijn.

In de tussentijd werkt Van Rijn aan een nieuw, digitaal portaal om het indienen van declaraties gemakkelijker te maken. Zorgverzekeraars Nederland zullen het voortouw nemen in de ontwikkeling daarvan. Van Rijn streeft er naar om dit nieuwe systeem in 2018 te kunnen openen.

Door: Redactie Nationale Zorggids