Normal_gezin__familie__papa__mama__kind534

Op dinsdag 22 november vindt het symposium ‘Gezin, ouderschap & beperking’ in de Hermitage in Amsterdam plaats. Professionals en ouders presenteren deze dag de nieuwste inzichten en laatste onderzoeksresultaten over ouderschap bij een kind met een visuele en verstandelijke beperking. Het symposium is bedoeld voor professionals in de zorg en cliëntvertegenwoordigers. Dat meldt Bartiméus. 

Het symposium kent vele inspirerende sprekers die onder leiding van dagvoorzitter Paula Sterkenburg de aanwezigen meenemen in hun zienswijze over de mooie en uitdagende kanten van opvoeden en begeleiden. “We geven de stand van zaken op het gebied van orthopedagogiek bij kinderen met een visuele en verstandelijke beperking,” aldus Sterkenburg die werkt als GZ-psycholoog bij Bartiméus en verbonden is aan de VU Amsterdam.

Het doel van deze dag is om middels een gevarieerd programma kennis en ervaringen uit te wisselen zodat professionals en cliëntvertegenwoordigers nog beter maatwerkbegeleiding kunnen geven in de zorg aan ouders met een kind met een beperking.
Tijdens het ochtendprogramma geven diverse hoofdsprekers hun visie op het thema. En het middagprogramma biedt diverse workshops: van gezinsgericht werken bij kinderen met een visuele (en verstandelijke) beperking, wensen van ouders als het gaat om ondersteuning bij medisch ingrijpende behandelingen tot ouders van kinderen met een allochtone achtergrond. Ook is er aandacht voor pesten; wat is de rol van ouders?

Het symposium wordt georganiseerd door het Ben Sajetcentrum en Bartiméus met medewerking van de Vrije Universiteit Amsterdam, Ons Tweede Thuis en Cordaan. Het volledige programma en het aanmeldformulier is te vinden op www.bartimeus.nl/gezin-ouderschap.

Door: Redactie Nationale Zorggids