Normal_rolstoel__3_

Jongeren met een functiebeperking zijn de dupe van de recente veranderingen in de regelgeving voor zorg en onderwijs. Voor deze groep wordt studeren onmogelijk. Dat zeggen de organisaties Wiel & Deal, Wij staan Op!, Landelijke Studentenvakbond (LSVb), Hoezo Anders? en Ieder(in) in een brief aan de Tweede Kamer. Een groep studenten met een handicap heeft daarnaast gisteren een petitie aangeboden aan de Kamercommissie voor onderwijs. Dit meldt initiatiefnemer Wiel & Deal.

Voor jongeren met een handicap of beperking is studeren haast onbetaalbaar geworden. Door wijzigingen in de Wajong, de verhoogde eigen bijdrage in de zorg en het afschaffen van de basisbeurs zijn de studiekosten voor deze groep jongeren het afgelopen jaar fors toegenomen. Lenen via het leenstelsel is voor veel jongeren met een beperking geen optie. Een voltijdbaan zit er vaak niet in en dan is ook het afbetalen van de studieschuld een probleem.

Volgens Wiel & Deal zijn de hoge kosten niet het enige obstakel. Tijdens de opleiding lopen veel studenten ook aan tegen een gebrekkige informatievoorziening, slechte toegankelijkheid van lesgebouwen en (ict-)voorzieningen, te weinig maatwerk in de leerroute en examinering en geen ondersteuning bij het vinden van een stageplaats of baan. Veel studenten zouden zelfs hun hbo-opleiding moeten afbreken omdat ze geen stageplek kunnen vinden. Veel jongeren kunnen bovendien geen aanspraak maken op een van de 125.000 banen uit het sociaal akkoord waardoor het vinden van werk erg moeilijk voor hen is.

De initiatiefnemers van de petitie willen nu dat er een aparte financiering komt voor studenten met een beperking waardoor zij dezelfde inkomsten en kosten hebben als studenten zonder beperking. Ook moet er op elke hogeschool en universiteit een voorziening komen met de kennis om studenten tijdens hun opleiding te ondersteunen. Daarnaast willen de studenten dat de overheid afspraken maakt met het bedrijfsleven over stages en werkplekken voor mensen met een beperking die niet onder het sociaal akkoord vallen.

Door: Redactie Nationale Zorggids