Normal_politiek_debat_tweede_kamer

De Wet langdurige zorg (Wlz) zou meer cliëntgericht, persoonsvolgend en regelarm moeten zijn, vindt Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). De vereniging pleit hiervoor in een brief aan de Tweede Kamer die over de wet debatteert op donderdag 24 november. Dat meldt VGN.

Ieder persoon met een beperking moet de mogelijkheid krijgen een waardevol leven te leiden. Om dat mogelijk te maken is keuzevrijheid en zorg op maat nodig. Toch ondervinden mensen met een beperking dagelijks problemen met de wetgeving in de gehandicaptenzorg. Doordat zij in een systeem komen waarin ze niet passen, krijgen ze niet de juiste zorg of begeleiding. Zo geeft 50 procent van de zorginstellingen voor nul- tot zesjarigen aan dat kinderen onterecht geen toegang krijgen tot de Wlz. Jonge kinderen met ernstige beperkingen krijgen te vaak onvoldoende of niet-passende hulp. VGN pleit er daarom voor dat de Wlz meer cliëntgericht, persoonsvolgend en regelarm wordt.

In 2017 gaat er in Rotterdam een pilot met persoonsvolgende zorg van start. “Wij roepen de Kamerleden op in te zetten op de uitrol van de experimenten vóór 1 juli 2017, zodat het in de inkoop 2018 kan worden meegenomen”, schrijft VGN in de brief aan de Tweede Kamer. Ook wil de vereniging dat de kamer zorg op maat mogelijk maakt voor de kinderen die Wlz zitten die passend onderwijs volgen.

Door: Redactie Nationale Zorggids