Normal_rolstoel__handicap__parkeerplek

In 2015 en 2016 is er door de gehandicaptenzorgsector hard gewerkt aan een vernieuwd landelijk Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Het kwaliteitskader is vorige week ingediend bij Zorginstituut Nederland. Onder andere Ieder(in), LSR en Zorgverzekeraars Nederland werkten samen, onder leiding van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, aan het kader. In 2017 moeten alle zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg starten met de implementatie ervan. Dat melden Zorgverzekeraars Nederland en VGN.

Het definitieve kwaliteitskader is tot stand gekomen na enkele succesvolle proeftuinen waarin de proefversie werd getest. De proeftuinen leken vooral te zorgen voor een verschuiving van kwaliteit van dienstverlening naar een invulling van kwaliteit, aangepast op de wensen van de individuele cliënt. Medio november werd vastgesteld dat het kwaliteitskader bijdraagt aan meer kwaliteitsbewustzijn en leren en ontwikkelen. Er is veel aandacht voor keuzevrijheid van het individu, de medewerker-cliëntrelatie en teams hebben meer tijd voor zelfreflectie.

ZN laat weten tevreden te zijn met het vernieuwde kwaliteitskader. Op deze manier wordt de zorg aan mensen met een beperking gemonitord en verbeterd. Ook staatssecretaris Van Rijn Volksgezondheid en de Tweede Kamer zijn positief en noemen de gehandicaptenzorg een voorloper. Kamerleden hebben hebben Van Rijn gevraagd het kader toegankelijk te maken voor alle aanbieders van gehandicaptenzorg.

VGN organiseert in januari en februari vier informatiebijeenkomst waar zorgprofessionals meer leren over de invulling van het kader in hun organisatie. 

Door: Redactie Nationale Zorggids