Logo_hetgroeneerf-og

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft zorgtuinderij Het Groene Erf in Waarland een aanwijzing gegeven. Volgens de IGZ voldoet de zorg niet aan de normen en leidt dit tot risico’s voor cliënten. In de aanwijzing staat dat alle nodige verbeteringen binnen vier maanden moeten zijn doorgevoerd. Dat meldt de inspectie. 

De inspectie heeft al langere tijd zorgen over de kwaliteit van zorg bij Het Groene Erf. De zorginstelling heeft de afgelopen jaren niet genoeg verbeterkracht getoond. Tijdens een recent toezichtbezoek voldeed de zorginstelling niet aan 23 van de 28 getoetste normen. Er zijn op alle onderzochte thema’s tekortkomingen vastgesteld. Zo wordt er bijvoorbeeld niet genoeg geleerd van (bijna) fouten. Deze gebeurtenissen worden niet goed geanalyseerd en van daaruit worden niet de juiste verbetermaatregelen genomen.

Ook zijn er zorgen over de deskundigheid van het personeel. De medewerkers krijgen geen passende scholing. Daarom kunnen zij niet altijd de kwaliteit zorg leveren die cliënten vragen en nodig hebben. Verder zijn belangrijke en actuele protocollen en werkinstructies niet aanwezig. De inspectie vindt dit zorgwekkend en geeft daarom een aanwijzing.

Met aangekondigde en onverwachte bezoeken blijft de inspectie de ontwikkelingen bij Het Groene Erf nauwlettend volgen. De zorginstelling moet binnen vier maanden voldoen aan de aanwijzing. Doet zij dat niet, dan kan de inspectie een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen.

Het Groene Erf is een kleinschalige zorgaanbieder. De organisatie biedt zorg aan cliënten met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Er wordt persoonlijke verzorging, begeleiding, verblijf en dagbesteding geboden. 

Door: Redactie Nationale Zorggids