Logo_logo_per_saldo

Als het aan de Tweede Kamer ligt, moet het nieuwe systeem voor het persoonsgebonden budget (pgb) snel worden ingevoerd. Zorgverzekeraar DSW is door staatssecretaris Van Rijn aangewezen om het portaal te bouwen, maar Van Rijn zou niet genoeg aan de tijd denken. Daarom is op 22 december een motie aangenomen die er voor moet zorgen dat het systeem spoedig in werking kan treden. Dit meldt belangenorganisatie Per Saldo.

Het vernieuwde budgethoudersportaal moet een aantal van de huidige problemen voor budgethouders verhelpen. Op dit moment verzorgt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de behandeling en uitkering van het persoonsgebonden budget. Echter klagen veel mensen over het feit dat zij hun zorg eerst uit eigen zak moeten betalen en daarnaast is het systeem gevoelig voor fraude.

Van Rijn neemt volgens de leden van de Tweede Kamer echter niet genoeg regie om het project in goede banen te leiden. De verschillende partijen die betrokken zijn bij het nieuwe portaal maken het de staatssecretaris niet makkelijk. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de SVB zijn door de Kamer opgeroepen om hun persoonlijke belangen voor het project naast zich neer te leggen en juist te werken aan de gemeenschappelijke doelen van het project.

Hoewel Van Rijn zei dat nu nog niet gestart kan worden met het opzetten van het nieuwe portaal, nam de Tweede Kamer daar geen genoegen mee. De motie Keijzer werd aangenomen, waardoor tijdig begonnen moet worden met de wetswijziging die nodig is om de taken van de SVB en andere partijen te veranderen. Naar verwachting wordt het nieuwe budgethoudersportaal deels in 2017 en deels in 2018 geïmplementeerd.

Door: Redactie Nationale Zorggids