Normal_rolstoel__handicap

Mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) hebben gemiddeld slechts vijf sociale contacten, buiten hun begeleiders om. Zorgwekkend, vindt Aafke Kamstra, promovenda en orthopedagoog bij ‘s Heeren Loo. Naarmate een persoon met EMB ouder wordt, neemt de omvang en de frequentie van de sociale contacten af. Dat meldt Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

De contacten die mensen met EMB hebben, zijn voornamelijk familieleden. Onderling contact binnen de woonvoorzieningen waar zij verblijven is nauwelijks aanwezig. Uit het onderzoek van Kamstra blijkt dat ze daartoe geen kans krijgen. Begeleiders van mensen met EMB besteden nauwelijks aandacht aan de sociale contacten van hun cliënt. Hoewel ze het belang ervan inzien, weten ze niet hoe ze dit kunnen bewerkstelligen. Met name omdat zij het niet beschouwen als onderdeel van hun dagelijks activiteiten.

Sociale contacten helpen eenzaamheid te voorkomen onder mensen met EMB, zegt Kamstra. Ook verlaagt sociale interactie het risico op gezondheidsproblemen en maakt het participatie mogelijk. Kamstra pleit er daarom ook voor dat begeleiders hier dagelijks meer aandacht aan besteden. 

Door: Redactie Nationale Zorggids