Normal_stemmen__stembus__politiek__verkiezing

Het College voor de Rechten van de Mens wil dat politieke partijen hun verkiezingspunten toegankelijk maken voor mensen met een verstandelijke beperking, mensen met leerproblemen of laaggeletterden. Want, zo zegt het College, anders lopen de partijen twee miljoen kiezers mis. Dat meldt het College voor de Rechten van de Mens. 

Om te kunnen stemmen, moeten mensen met een verstandelijke beperking toegang hebben tot begrijpelijke informatie. Niet alleen moeten ze weten wat stemmen precies inhoudt en hoe een stembiljet werkt, ook dienen ze te begrijpen wat de de standpunten van de politieke partijen zijn en wat dat voor hen betekent. Het College roept partijen op dit te doen vóór de Tweede Kamerverkiezingen aankomende maart.

In artikel 29 van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap staat dat Nederland de stemprocedures, stemfaciliteiten en voorzieningen toegankelijk maakt en gemakkelijk te gebruiken en begrijpen maakt. Datzelfde staat in het internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, deze geldt echter voor alle alle burgers. “De overheid moet ervoor zorgen dat alle burgers op voet van gelijkheid en zonder onredelijke beperkingen hun stemrecht kunnen uitoefenen”, aldus het College. Daaronder valt ook toegang tot begrijpelijke informatie.

Het project ‘Stem jij ook?’ pakt het toegankelijk maken van informatie op en informeert mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) over het stemmen tijdens de Tweede Kamer. Als onderdeel van het project vindt op zaterdag 11 februari de landelijke Kiezersdag plaats, waar deelnemers op een praktische manier worden geïnformeerd over het kiezen op een politieke partijen en het stemmen op 15 maart. Het is aan de politieke partijen om hun informatie ook begrijpelijk en toegankelijk te maken. 

Door: Redactie Nationale Zorggids