Normal_medical-billing-and-coding-1

De gemeentelijk zorg voor gehandicapten, chronisch zieken en mensen met psychische problemen wordt gehinderd door decentralisatie. De bureaucratie neemt toe, terwijl de hulp afneemt. Dat blijkt uit onderzoek van het Zijlstra Center van de Vrije Universiteit Amsterdam, meldt het Algemeen Dagblad. 

Drie hoogleraren spraken met tientallen bestuurders en directeuren van zorginstellingen over de decentralisatie in de zorg. Volgens de onderzoekers gaat de aandacht niet naar hulp, maar naar de accountant. Zo zijn bij een zorginstelling dertig mensen ontslagen om geld vrij te maken voor personeel dat zich bezighoudt met regels. Het grote probleem is dat zorgverleners voor tientallen gemeenten steeds weer andere papieren moeten invullen.

Volgens de onderzoekers zijn er grote verschillen tussen gemeenten. Een kind heeft bijvoorbeeld in de ene gemeenten wel recht op een toetje, maar in de andere niet.

Doel van de bureaucratie was onder andere om de kosten beheersbaar te houden. ,,Maar nu is het onbeheersbaar. We zien alleen maar meer lokale bureaucratie, terwijl de oude bureaucratische laag bij het rijk óók nog bestaat'', zegt hoogleraar Gerda van Dijk. Ambtenaren in Den Haag zouden zich nog steeds bezig houden met kaderstelling, monitoring en inspectie.

Door: Redactie Nationale Zorggids