Normal_budget_geld_bezuinigingen35

Door bezuiniging van het Rijk op jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben sommige gemeenten grote moeite om hun hoofd boven water te houden. In Enschede is het zorgtekort inmiddels opgelopen tot 20 miljoen euro en daarvan zou 90 procent te wijten zijn aan bezuinigingen van bovenaf. Dit meldt TV Enschede FM. 

De gemeente in Overijssel kreeg pas in december te horen dat er flink gekort zou worden op het zorgbudget voor 2017. Een slordige 8,5 miljoen euro werd dit jaar ingehouden op de budgetten voor jeugdzorg en de Wmo. Enschede had geen tijd om te anticiperen op deze bezuiniging en ook andere gemeenten hebben problemen met tekorten, blijkt uit onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Sinds de decentralisatie in 2015 van start ging, zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdwet, de Wmo en voor werkgelegenheid. Echter is het daarvoor wel noodzakelijk dat gemeenten voldoende budget hebben om deze taken zo goed mogelijk uit te voeren. Volgens het Rijk heeft Enschede zorggeld ontvangen voor cliënten binnen de jeugdzorg en Wmo die eigenlijk binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) vallen. Dit houdt in dat de gemeente onterecht geld heeft ontvangen want de Wlz wordt door Nederlandse burgers betaald en niet door de gemeente.

Zorgwethouder Jurgen van Houdt wil dat de politiek gemeente Enschede helpt. “We krijgen 12 procent te weinig geld voor zorgtaken die wij moeten uitvoeren. We moeten een duidelijk signaal afgeven.” Hij zou het liefste hebben dat het nieuwe kabinet deze signalen direct meeneemt in het beleid.

Door: Redactie Nationale Zorggids