Normal_geld__pennen__contract__afspraak

Het trekkingsrechts rondom het persoonsgebonden budget (pgb) verloopt nog altijd niet vlekkeloos. Via het trekkingsrecht krijgt de cliënt niet zelf het geld op de rekening, maar betaalt de Sociale Verzekerings Bank (SVB) de rekeningen en vinden vooraf controles plaats. Echter blijkt uit het verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer dat 40 procent van de betalingen onrechtmatig is omdat bepaalde controles ontbreken. Ook het nieuwe ontwerp kent valkuilen. Dit meldt Zorgvisie. 

Demissionair staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid heeft in 2016 en begin 2017 gezegd het systeem rondom het trekkingsrecht te wijzigen. De Algemene Rekenkamer denkt niet dat deze wijzigingen goed zullen werken. “Dit nieuwe ontwerp is nog niet goed uitgewerkt. Zo is onvoldoende duidelijk welke ketenpartij waarvoor verantwoordelijk is en is onduidelijk wie waarop gaat sturen”. Bovendien is niet voor ieder onderdeel van de zorg inzichtelijk welke zorg geleverd is binnen het gestelde budget. Dat maakt het lastig om vast te stellen of de wijzigingen in het zorgstelsel leiden tot kwaliteitsverbetering.

Het vooraf controleren van de zorgkosten is een manier om fraude met het pgb tegen te gaan. Nog voor de zorg verleend wordt, onderzoekt de SVB of de behandeling klopt. Vervolgens betaalt de SVB de rekening voor de cliënt. Maar de controles die fraude tegen moeten gaan, worden lang niet altijd uitgevoerd. Hoewel de zorgaanbieders wel betaald krijgen voor hun geleverde zorg, voldoen deze betaling niet aan alle voorwaarden.

Naast de problemen met de financiële afhandelingen van het persoonsgebonden budget, verloopt ook de uitvoering van de nieuwe taken niet altijd goed. Sinds de decentralisatie in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet, maatschappelijke ondersteuning en andere taken uit het sociale domein. “Deze decentralisaties hebben geleid tot een ingewikkeld geheel van informatiestromen en controle- en verantwoordingseisen in het sociaal domein”, stelt de Algemene Rekenkamer. Ook zijn de administratieve lasten voor zorgaanbieders flink gestegen.

Door: Redactie Nationale Zorggids