Logo_logo_logo_cordaan

Zorgaanbieders Cordaan en Middin hebben een methode opgesteld die hulpverleners beter in staat stelt om mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) te begeleiden. Hoewel zo’n 16 procent van de Nederlandse bevolking een licht verstandelijke beperking heeft, is er nog geen werkwijze met praktische tips voor de begeleiding van deze doelgroep. Met LifeWise moet het makkelijker worden voor zowel de hulpverlener als de betreffende persoon. Dit meldt Skipr.

Mensen met een LVB vallen vaak tussen wal en schip door het ontbreken van concrete handvatten voor hulpverleners. Zij hebben moeite om zichzelf overeind te houden in het dagelijkse leven. Deze problemen zijn vaak groter in steden, waar zij niet goed in beeld zijn bij hulpverleners. Zo kunnen zij bijvoorbeeld moeilijk werk vinden en behouden en hun eigen huishouden draaiende houden.

Daarnaast zou deze groep zorgen voor overlast en is ruim 30 procent wel eens in aanraking gekomen met de politie. Mensen met een LVB komen dan ook regelmatig voor in statistieken over (lichte) criminaliteit. Hierdoor is het juist noodzakelijk om een praktische methode te ontwikkelen voor hulpverleners die in contact komen met de doelgroep.

LifeWise is opgezet in samenwerking met het VUmc, dat onderzoek verrichtte voor Cordaan en Middin. Het is het eerste methodische kader voor begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking. Naast de licht verstandelijke beperking kunnen zij ook andere complexe problematiek hebben. Verwijzers en justitiële partners hebben positief gereageerd op de resultaten van LifeWise. Op www.lifewiselvb.nl is de methode beschikbaar gesteld voor hulpverleners.

Door: Redactie Nationale Zorggids