Logo_nederlandse_stichting_gehandicapte_kind_logo_nsgk

Om kinderen met een ernstig meervoudige beperking zich maximaal te laten ontwikkelen, starten drie Samen naar School-klassen een proef met de KLIN© methode van Stichting Milo. De verwachting is dat het vermogen van kinderen om begrippen te begrijpen en te gebruiken flink zal toenemen tijdens de acht maanden dat zij met de methode aan de slag zullen gaan. Dit meldt de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK), die de proef ook financiert. 

Ontwikkeling gebeurt vaak aan de hand van communicatie. Kinderen krijgen informatie uit hun omgeving, veelal met woorden; de kinderen uiten zich in reactie daarop, en de omgeving reageert daar weer op. Maar voor kinderen met een ernstig meervoudige beperking is dat niet vanzelfsprekend. Hun taalbegrip is minder en ze kunnen zich vaak nauwelijks uiten. KLIN© (Kinderen Leren Initiatieven Nemen in Communicatie) is een intensief, individueel behandelprogramma dat hen helpt om hun communicatievermogen te ontwikkelen.

De effectiviteit van de methode is wetenschappelijk onderzocht en binnen het eigen KLIN© Atelier van Milo praktisch uitgewerkt. In een jaar tijd werd het vermogen om begrippen te begrijpen en te gebruiken vertienvoudigd. Nu is KLIN© aangepast voor gebruik binnen Samen naar School-klassen, speciale klassen voor kinderen met een ernstig meervoudige handicap binnen een reguliere school. Gisteren startten drie van deze klassen een proef van acht maanden met KLIN©.

Als KLIN© zich ook in deze schoolomgeving bewijst, kan de methode een bijdrage leveren aan een bredere maatschappelijke ontwikkeling. In het Passend Onderwijs moeten zo veel mogelijk kinderen naar een reguliere school, ook kinderen die nu door een ernstige handicap thuis zitten. Het belang daarvan wordt onderstreept door het vorig jaar geratificeerde VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap. Dit stelt dat alle kinderen met een handicap recht hebben op onderwijs op een reguliere school.

Door: Redactie Nationale Zorggids