Normal_geld__berekening__rekenmachine__cijfers

Ook vorig jaar waren er problemen rondom de uitbetaling van het persoonsgebonden budget (pgb). Volgens een nieuw rapport van het ketenbureau PGB, door Van Rijn naar de Tweede Kamer gestuurd, is in 2016 ruim één derde van de uitbetalingen onrechtmatig verklaard. Dat meldt Supportbeurs.nl. 

Pgb-betalingen die onrechtmatig worden verklaard zijn onjuiste betalingen die niet voldoen aan de eisen. Ook binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet zijn eenzelfde aantal betalingsfouten gemaakt. Bij de Wet langdurige zorg zelfs nog meer.

Uit het rapport van Ketenbureau PGB blijkt dat veel van de gemaakte fouten te voorkomen zijn. De fouten die in 2016 gemaakt zijn komen voort uit het coulancebeleid dat in 2016 nog geldig was. Dit beleid was ingesteld omdat er in 2015 onzorgvuldige controles waren rondom de zorgovereenkomsten en declaraties van de pgb’s.

Naar verwachting worden er minder fouten gemaakt zodra het nieuwe online portaal actief is. Hier wordt momenteel druk aan gewerkt. Het is de bedoeling dat dit portaal de uitvoering van de pgb-administratie en financiën vergemakkelijkt. Zorgverzekeraar DSW bouwt het portaal. 

Door: Redactie Nationale Zorggids