Logo_logo_het_groene_erf

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft Het Groene Erfeen last onder dwangsom gegeven. In een eerder verkregen aanwijzing stond dat de verbeteringen moesten plaatsvinden op het gebied van kwaliteit en veiligheid, cliëntdossier, deskundigheid en inzet van personeel, medicatieveiligheid en goed bestuur. Het Groene Erf heeft niet voldaan aan de in de aanwijzing genoemde punten en krijgt daarom een last onder dwangsom opgelegd. Dat meldt de IGZ.

Omdat er nog steeds zorg wordt geleverd blijft de aanwijzing van kracht. Zorgtuinderij ‘Het Groene Erf’ is een kleinschalige zorgaanbieder in Waarland. Zij biedt zorg en begeleiding aan (jong)volwassenen met een speciale zorgvraag.
Het Groene Erf moet zorgen dat de inzet van personeel wordt afgestemd op de zorgvraag van cliënten. Verder moet de zorgtuinderij zo snel mogelijk zorgen voor een aantal verbeteringen in de organisatie. Zo moet zij onder andere alle geregistreerde MIC (Melding Incidenten Cliënten) meldingen systematisch en aantoonbaar analyseren. Ook moet Het Groene Erf concreet en aantoonbaar maken dat zij naleving van het beleid op het terrein van intimiteit, vriendschap, seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen cliënten borgt.
Daarnaast moeten de medewerkers voor de cliëntendossiers de risico’s van elke cliënt inventariseren en evalueren en daar de zorg en ondersteuning op baseren. Ook moeten de medewerkers op een verantwoorde manier met relevante, actuele richtlijnen, protocollen en/of werkinstructies werken.

Het Groene Erf mag het aantal cliënten die langdurige zorg nodig hebben niet aannemen. Dat mag pas weer als door de inspectie is vastgesteld dat de organisatie voldoet aan de genoemde vereisten en normen of als duidelijk kunnen aantonen dat de genoemde vereisten en normen worden nageleefd. De organisatie moet binnen vier weken aan de last voldoen. Als dat niet gebeurt, moet Het Groene Erf per week 1.000 euro betalen, met een maximum van tienduizend. De inspectie heeft contact met de curator omdat de zorginstelling een faillissement heeft aangevraagd.

Door: Redactie Nationale Zorggids