Normal_kind_rolstoel534

Het is mogelijk om goede zorg te leveren aan mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB). Dat is de conclusie van een onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De IGZ bezocht bij acht instellingen locaties voor zorg aan cliënten met een ernstige meervoudige beperking. Daarbij gebruikten de inspecteurs ook een speciale observatiemethode. Die methode is bedoeld voor mensen die niet zelf kunnen aangeven hoe ze de zorg ervaren. Dat meldt IGZ.

In Nederland zijn ongeveer 10.000 mensen met een EMB. Ze kunnen zich vaak niet met woorden verstaanbaar maken. En bijvoorbeeld alleen met geluiden en lichaamstaal duidelijk maken wat ze willen. Daardoor worden zij niet altijd begrepen. Als zorgverleners deze mensen niet begrijpen, leidt dat tot risico’s in de zorg. Daarom deed de inspectie onderzoek waarin twee vragen centraal stonden: Wat is belangrijk voor de kwaliteit van zorg aan mensen met een ernstige meervoudige beperking? Krijgen deze cliënten goede kwaliteit van zorg?

Hoe ziet goede zorg eruit aan deze groep cliënten? Elke cliënt is een uniek persoon is en krijgt zorg op maat. Een ander kenmerk van goede zorg is dat de cliënt zelf de regie heeft als dat kan en hulp krijgt om dat mogelijk te maken. Verder is belangrijk dat een zorgorganisatie een visie heeft op zorg en daar ook naar werkt.

Mensen met een ernstige meervoudige beperking zijn hun leven lang afhankelijk van anderen. De kwaliteit van zorg bepaalt de kwaliteit van hun leven. Het is belangrijk dat er samenhang is tussen de kernpunten van goede zorg. Daardoor worden ze merkbaar voor de individuele cliënt. Dat kan als alle betrokkenen bij de zorg zichzelf steeds de vraag stellen: Wat merkt de cliënt hiervan?

De inspectie heeft gezien dat het mogelijk is goede zorg te leveren aan mensen met een EMB. Tijdens het onderzoek zag de inspectie mooie voorbeelden. Zorg die gegeven wordt volgens zeven kernpunten. Het kan, maar het gebeurt nog niet overal. Dat betekent dat er nog verbeteringen mogelijk zijn. De IGZ zet de drie belangrijkste op een rij: geef individuele aandacht, stel als zorginstelling een visie op en ga bewuster om met de gezondheidsrisico’s van mensen met een EMB.

Door: Redactie Nationale Zorggids