Normal_portemonnee_geld

Het afgelopen jaar waren er minder mensen die gebruik maakten van een persoonsgebonden budget (pgb) maar in totaal werden wel meer kosten gemaakt. Dit blijkt uit de Monitor Zvw-pgb wijkverpleging 2016 van onderzoeksbureau Panteia. In 2016 werd voor 307 miljoen euro aan pgb uitkeert aan 16.900 budgethouders. Dit meldt Skipr. 

De stijging van pgb-kosten is volgens het onderzoeksbureau niet helemaal duidelijk, maar de trends in de Monitor laten zien dat er meer kosten zijn gemaakt voor formele zorg en verpleging. Ook zijn de tarieven hiervan gestegen tussen 2015 en 2016. De uitgaven aan informele zorg zoals mantelzorgers en vrijwilligers namen juist af in 2016.

Het feit dat er minder pgb-houders waren in 2016, zou verklaard kunnen worden door de herindicaties die vanaf 2016 uitgevoerd werden. Mensen die eerst via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) recht hadden op een persoonsgebonden budget, verloren in 2016 soms dat recht. Ook kwam het voor dat mensen zich niet meer hebben gemeld voor de herindicatie, ook al hadden ze daar mogelijk wel recht op.

In 2015 werd er voor 298 miljoen euro aan pgb-kosten uitgekeerd, in 2016 was dat 307 miljoen euro. Over het hele jaar ontving de gemiddelde pgb-houder 1.614 euro per maand. Van dit geld kan men zelf zorg inkopen zoals thuiszorg, therapie, een rolstoel of begeleiding.

Door: Redactie Nationale Zorggids