Normal_normal_help-rolstoel_duwen__bomen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) kijkt of zorgorganisaties goede zorg geven aan mensen met een beperking. De inspectie vindt het belangrijk dat mensen met een beperking zoveel mogelijk het leven kunnen leiden dat zij wensen. En dat ze daar door zorgorganisaties goed bij worden geholpen. Daarom deed de inspectie bij 38 zorgorganisaties onderzoek. Dat meldt IGZ.

De inspectie sprak met cliënten, ouders en/of familie en begeleiders. Het doel van deze gesprekken was om te kunnen achterhalen of cliënten het leven kunnen leiden zoals zij willen. Uit deze gesprekken bleek dat de meeste zorgorganisaties zich inzetten om de cliënt het leven te laten leiden dat hij of zij wenst. De meeste cliënten zeggen dit inderdaad te kunnen.

Uit het onderzoek blijkt tevens dat vertrouwen tussen de cliënt en begeleider belangrijk is. Wanneer de cliënt de begeleiders vertrouwt, durft hij of zij veel meer te bespreken. De cliënten en de begeleiders zeggen wel dat er steeds minder tijd is voor de gesprekjes tussendoor, omdat begeleiders steeds meer kwijt zijn aan papierwerk. De inspectie vindt dat zorgorganisaties ervoor moeten zorgen dat er genoeg tijd is voor begeleiders om tussendoor gesprekjes met de cliënt te voeren.

Cliënten zijn ervan op de hoogte dat ze een ondersteuningsplan hebben. Maar vaak is het voor de cliënten niet helemaal duidelijk dat het plan over hen gaat en wat erin staat. De inspectie vindt dat zorgorganisaties hier meer aandacht aan moeten besteden en de plannen eenvoudiger en gemakkelijker te lezen moeten maken.

Door: Redactie Nationale Zorggids