Normal_examen_multiple_choice

Jongeren met een licht verstandelijke beperkingen (lvb) zijn er bij gebaat om bij het vaststellen van hun zorgvraag niet alleen te kijken naar het IQ. Volgens Xavier Moonen, bijzonder hoogleraar Kennisontwikkeling over jeugdigen en jongvolwassenen met een lvb, zou het veel meer waarde hebben om een deskundige in te schakelen voor de beoordeling. Dit zou de huidige tekortkomingen in het proces kunnen verbeteren. Dit meldt Skipr. 

Om de zwaarte van de zorgvraag vast te stellen wordt nu alleen gekeken naar het IQ van de jongere. Echter spelen volgens Moonen ook externe factoren mee die het resultaat kunnen beïnvloeden. Het gaat dan onder andere om psychische omstandigheden, onervaren testleiders en de psychologische druk die iemand ervaart op zo’n moment.

Daarom zou het volgens de bijzonder hoogleraar veel beter zijn om professionals in te zetten voor de beoordeling. Zo zou er meer aandacht zijn voor de verschillen tussen mensen met een lvb en wordt bovendien gekeken naar mogelijkheden in plaats van beperkingen. Toch hebben veel indicatieorganen “in toenemende mate een voorkeur voor resultaten van meten in plaats van om het oordeel van een goedopgeleide professional”. De huidige tekortkomingen bij de indicatiestelling zouden alleen aangepakt kunnen worden met een bredere benadering van de jongere en zijn of haar beperking.

Door: Redactie Nationale Zorggids