Normal_normal_doofblind

Op 23 juli de reportage bij SBS6 over de doofblinde drieling gezien? Op woensdag 13 september kunnen belangstellenden zelf ervaren hoe het is om slecht te zien én te horen. In de Openbare Bibliotheek van Zoetermeer houdt Kentalis houdt een inloopspreekuur doofblindheid. Dit meldt Kentalis.

Tijdens de eerdere inloopspreekuren waren de belangstellenden – van jong tot oud – vooral onder de indruk van het zelf beleven van doofblindheid, waaronder het dragen van een bril die erg slecht zicht geeft. Ook het moeten voelen van voorwerpen in plaats van zien zorgde voor reacties; men besefte wat de impact is van de combinatie doof en blind zijn.

De eerste contacten tussen de bibliotheek en Kentalis zijn vorig jaar gelegd tijdens de landelijke campagne ‘Oog en Oor voor Talent’. In deze campagne wordt aandacht gevraagd voor de talenten van mensen die niet goed kunnen horen én zien. Lokaal georganiseerde activiteiten zorgen voor meer begrip en bewustwording voor de vragen en mogelijkheden van deze mensen. Omdat in de bibliotheek het GIP (Gezondheid InformatiePunt) is en de inloopspreekuren, wordt er laagdrempelig informatie gegeven aan de bezoekers, die aanvullend is op de collectie. Kentalis heeft toen – in het kader van de campagne – gebruikgemaakt van de gelegenheid en een middag met informatie en ervaringsmaterialen gehouden in de bibliotheek.

Door als Kentalis deel te nemen aan de inloopspreekuren kan er laagdrempelig informatie gegeven over doofblindheid: dit betekent namelijk niet dat iemand helemaal doof en blind is, ook bij slecht zien en horen is al sprake van doofblindheid. Door de bezoekers te laten ervaren wat het kan betekenen om doofblind te zijn door middel van bepaalde materialen en het informeren over manieren van communicatie en tips over de communicatie, wordt er meer bekendheid gegeven aan wat doofblindheid is. En daarmee ook begrip voor iemand die slecht ziet en hoort.

Het inloopspreekuur is op woensdag 13 september van 14.00 tot 15.30 in de Openbare Bibliotheek van Zoetermeer aan de Duitslandlaan 440.

Door: Redactie Nationale Zorggids