Normal_handen_schudden_samenwerking

Gemeenten kunnen zorgaanbieders pas een reële prijs bieden voor de inkoop van Wmo-zorg als de zorgaanbieders tijdens de aanbesteding eerlijk zijn over hun eigen kostprijs. In een Algemene Maatregel van Bestuur reële prijs Wmo 2015, een wetswijziging uit 2016, maakte een einde aan vechtcontracten, maar gemeenten en zorgaanbieders hebben hulp nodig bij het tot stand brengen van reële prijzen. Daarom publiceert de Vereniging van Nederlandse  Gemeenten (VNG) een handreiking. Dat meldt Zorgvisie. 

Vechtcontracten zijn sinds de wetswijziging vorig jaar juni niet meer toegestaan, maar er bestaat nog geen vaste prijs of minimumprijs voor gemeenten. Waar de overheid slechts een norm heeft gesteld, mogen gemeenten nog steeds zelf beslissen wat de prijs wordt.

De handreiking van de VNG voor gemeenten én voor zorgaanbieders. Zij moeten bij de aanbesteding een reële prijs offreren. “Aanbieders worden geacht mee te werken en zo nodig transparant te zijn over de eigen kostprijs. Het is aan de aanbieder om aan te tonen dat hij voldoet aan de eisen van de inschrijving. In het geval dat de aanbieder komt tot een andere prijs dan de tot dan toe bekende reële prijzen, geldt het principe van ‘pas-toe-of-leg-uit’”, aldus VNG. 

Door: Redactie Nationale Zorggids