Normal_website_https

Het gebruiksvriendelijke portaal voor pgb-houders komt er voorlopig nog niet. Uit een rapport dat is opgesteld in opdracht van demissionair staatssecretaris Van Rijn blijkt dat de partij die de website zou beheren zich er niet aan durft te wagen. Daarom zal de website niet op 1 januari 2018 klaar zijn, ondanks de beloften van Van Rijn. Dat meldt NRC. 

De toekomstige beheerder noemt de aanpak onverantwoord en ziet daarom ook geen heil in het uitstellen van de website. “Door de aard, hoeveelheid en ernst van de bevindingen ziet ICTU momenteel geen mogelijkheid voor een verantwoorde inbeheername, laat staan voor de geplande datum van 1 januari 2018”, laat ICTU weten, de stichting die de website namens het ministerie van Volksgezondheid zo beheren.

Concrete eisen waaraan de website moet voldoen ontbreken, er is niet of nauwelijks samenwerking tussen de betrokken partijen en het is onduidelijk of de partijen het überhaupt eens zijn met de besluiten omtrent de website. ICTU zegt dat de gemeenten en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) hun verantwoordelijkheid niet nemen en zorgverzekeraars DSW, die het portaal bouwt, houdt geen rekening met de bestaande systemen van de SVB. En dat is wel nodig omdat de SVB de persoonsgebonden budgetten (pgb’s) blijft uitbetalen. Tot slot vreest ICTU voor verlies van data bij de overheveling van de oude naar de nieuwe website.

Chris Oomen, directeur bij DSW, erkent dat er problemen zijn bij de bouw van het nieuwe portaal. Volgens hem denken de betrokken partijen alleen aan zichzelf, maar de beren die ICTU op de weg ziet zijn niet onoverkoombaar, denkt hij. Van Rijn heeft via een woordvoerder laten weten te werken aan een oplossing voor de problemen die ICTU ziet.

Door: Redactie Nationale Zorggids