Normal_logo_rigtergroep

Uit een onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg blijkt dat de zorg die Rigtergroep aan zijn cliënten verleent, niet voldoet aan de normen. Naast de zorg die niet aan de normen voldoet, gaat de Rigtergroep op onverantwoorde manier op met medicatie. De zorginstelling verleent onveilige en risicovolle zorg aan zijn cliënten. Afgelopen maart bracht de IGZ een bezoekje aan de instelling, maar de resultaten zijn deze maand pas gepubliceerd. Dat meldt Skipr. 

De Rigtergroep schiet te kort op achttien normen die gesteld zijn voor het bieden van veilig zorg. Er is een discrepantie tussen de inzet van gekwalificeerd personeel en de zorgvraag van de cliënt. Bovendien hebben niet alle locaties een medewerker die een zorg- of welzijnsopleiding heeft gevolgd.

Dat de zorginstelling op onverantwoorde manier omgaat met medicatie, heeft te maken met een ontbrekend medicatieoverzicht. Ook de toedienlijsten zijn veelal niet aanwezig. In de handreiking ‘Medicatiebeleid Gehandicaptenzorg’ staat vastgesteld dat dergelijke overzichten en lijst noodzakelijk zijn om goede en veilige zorg te verlenen. Zodoende ontstaat er bij Rigtergroep een verhoogd risico op onveilige zorg.

De Inspectie heeft de zorgorganisatie drie maanden de tijd gegeven om een verbeterplan op te stellen. Of dit gaat lukken is nog maar de vraag, want dit zijn niet de enige problemen bij de Rigtergroep. De organisatie zou hebben gefraudeerd met persoonsgebonden budgetten (pgb’s) van cliënten. In een rapport van de gemeente Nijmegen staat dat kwetsbare cliënten bewust de zorg is onthouden en dat er zo een bedrag van 1,1 miljoen euro onterecht is opgehaald. Sindsdien nemen steeds meer personeelsleden afscheid en moeten cliënten een ander onderkomen zien te vinden. De directie was de afgelopen tijd niet beschikbaar. Sinds bekend is dat het fraudeerde, is deze vaak in het buitenland te vinden.

Door: Redactie Nationale Zorggids