Normal_ouderen_handen_thuiszorg_steun

NIVEL en zorgorganisatie Koraal gaan een programma ontwikkelen dat zorgverleners helpt om tijdig met verstandelijke beperkte mensen te praten over zorg in de laatste levensfase. Uit gezamenlijk onderzoek blijkt namelijk dat zorgverleners vaak niet weten hoe zij hun cliënten moeten betrekken bij de planning van palliatieve zorg. Dat meldt NIVEL. 

Zorgverleners (en naasten) denken dat beslissingen maken omtrent palliatieve zorg alleen maar zorgt voor onrust bij de cliënt. Gesprekken hierover worden daardoor te vaak uitgesteld en worden er pas beslissingen genomen als er daadwerkelijk iets aan de hand is. Er is hier veelal sprake van reactief opereren, in plaats van proactief.

Als zorgverleners proactief aan de slag gaan, is de kans op een goede voorbereiding van de laatste levensfase veel groter. Verstandelijke beperkte cliënten, familieleden en zorgverleners zetten gezamenlijk de wensen en behoeften voor palliatieve zorg op papier, waardoor onverwachte situaties beter te overzien zijn, cliënten meer regie hebben over hun eigen zorg en de kwaliteit van de zorg verbetert.

Om ervoor te zorgen dat deze vorm van zorg in de toekomst proactief is, gaan NIVEL en Koraal een programma. Dit programma zorgt ervoor dat proactieve zorg onderdeel wordt van palliatieve zorg en bevat communicatietrainingen voor zorgverleners. Naast Koraal en NIVEL, werken ook zorginstellingen Daelzicht, Pergamijn, Abrona mee, evenals het Consortium Palliatieve Zorg Limburg –Zuidoost Brabant.\

Door: Redactie Nationale Zorggids