Normal_geld__kluis__sparen

Door de plannen van kabinet-Rutte III om het loon te verlagen voor mensen met een arbeidsbeperking, moeten gemeenten dat gat gaan opvullen. Echter is niet duidelijk tot welk niveau gemeenten geld moeten bijleggen en ook wordt gevreesd dat de motivatie om te gaan werken zal verdwijnen onder de doelgroep. Werknemers met een arbeidsbeperking krijgen daarvoor nu nog het minimumloon, maar in het regeerakkoord is afgesproken dat werkgevers minder hoeven te betalen. Dit meldt NRC. 

De regeling treft mensen die werken met loondispensatie en begeleiding op de werkvloer. De werkgever betaalt al minder voor deze mensen, omdat hun productiviteit lager is dan dat van een reguliere werknemer. Dit geld wordt nu nog aangevuld met een uitkering vanuit het UWV, waardoor mensen in de Wajong tot 75 procent van het minimumloon ontvangen. Als dat wegvalt, komt deze toch al kwetsbare groep in zwaar weer.

Gemeenten gaan er van uit dat zij de werknemers met een arbeidsbeperking moeten bijvullen tot bijstandsniveau. Hoe het plan van het kabinet er concreet uit gaat zien is echter nog niet helemaal duidelijk. Wethouders maken zich grote zorgen om de doelgroep, zegt de Amsterdamse SP-wethouder Arjan Vliegenthart. “Je haalt bij kwetsbare mensen de motivatie weg om nog aan het werk te gaan”, zegt Vliegenthart, die bovendien voorzitter is van de commissie sociale zaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Ook anderen vrezen voor de bereidheid om te blijven werken onder mensen met een beperking. Naast een lager loon zullen de mensen ook hun opbouw van pensioen moeten missen. Premies hiervoor hoeven niet meer afgedragen te worden, als het plan van kabinet-Rutte III daadwerkelijk in werking treedt.

Door: Redactie Nationale Zorggids