Normal_tweede_kamer

Vanuit de Tweede Kamer wordt geëist dat er meer maatregels komen om zorgfraude beter te kunnen voorkomen. Er wordt nu door zorgaanbieders gebruik gemaakt van constructies waarmee zowel het toezicht van de inspectie als de Wet Normering Topinkomens (WNT) kan worden omzeild. GroenLinks wil bovendien dat er een verbod op winstuitkering in de zorg komt. De partij heeft een initiatiefvoorstel gemaakt om de problemen met het zorggeld aan te pakken. Dit meldt Omroep Gelderland.

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een regeling waarbij de cliënt zelf zorg kan inkopen, maar het blijkt zeer fraudegevoelig te zijn. Vooral wanneer gewerkt wordt met pgb-bewindvoerders die de zorg voor de cliënt regelen, is er regelmatig sprake van fraude. Zorg wordt op papier gedeclareerd maar wordt in werkelijkheid niet of niet in de juiste mate geleverd. Het geld dat hiervoor wel wordt betaald, verdwijnt in de zakken van de tussenpersonen. Naast de financiële consequenties missen de cliënten mogelijk ook zorg die zij nodig hebben.

Nu hebben toezichthouders nog weinig manieren om zorgfraude aan te pakken. Door de mazen in de wet worden constructies gebruikt die frauderen mogelijk blijven maken. Daar moet verandering in komen, stellen meerdere partijen in de Tweede Kamer. “Daar moet streng op worden toegezien, want geld voor de zorg moet naar de zorg”, aldus Lilian Marijnissen van SP. Ook de VVD is voorstander van meer maatregels. “Zo’n budget aanwenden voor persoonlijke rijkdom boven het verlenen van zorg is meer dan laakbaar. In dit soort situaties moet streng worden opgetreden”, zegt VVD-er Sophie Hermans.

Zorgfraude is niet alleen een grote kostenpost voor de maatschappij, maar levert ook bij cliënten veel problemen op. De tussenbedrijven kunnen soms over langere tijd frauderen met het pgb, waardoor het bedrag flink oploopt. Het terugvorderen en eventuele boete komen in eerste instantie voor rekening van de cliënt, ook als deze geen weet had van de fraude. “Het is belangrijk dat gemeenten, zorgverzekeraars en de inspectie nauw contact hebben en voorkomen dat de misstanden van aanbieders of pgb-bewindvoerders op het bordje van de cliënt komen”, zegt Corinne Ellemeet van Groen Links.

Door: Redactie Nationale Zorggids