Normal_logo_menz.nu

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het verscherpt toezicht op Menz.nu opgeheven. De tekortkomingen die reden waren voor het verscherpt toezicht zijn grotendeels opgelost, waardoor er geen structurele tekortkomingen meer zijn. Wel vindt de inspectie dat de instelling voor verstandelijk beperkten nog verder moet verbeteren en blijft de vooruitgang de komende tijd in de gaten houden. Dat meldt IGJ. 

Menz.nu werd in februari onder verscherpt toezicht geplaatst omdat de kwaliteit van zorg onvoldoende was. In mei werd de organisatie deels overgenomen en trad er een nieuwe bestuurder aan. Enkele weken later kwam IGJ weer langs voor een inspectiebezoek en hoewel er verbeteringen waren doorgevoerd, was er meer nodig om aan de normen te voldoen. Daarom verlengde de inspectie het verscherpt toezicht met twee maanden.

Menz.nu is een organisatie die zich richt op kwetsbare jongvolwassenen en volwassenen met of zonder verstandelijke beperking. De organisatie biedt 24-uurszorg, wonen met begeleiding, ambulante begeleiding, ondersteuning en creatieve therapie.   

Door: Redactie Nationale Zorggids