Normal_geld__munten__centen

Zorgkantoren hebben moeite met het controleren van de uitgaven van het persoonsgebonden budget (pgb) in de langdurige zorg. Zij hebben hiertoe namelijk onvoldoende toegang tot documenten, zegt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).  Dit maakt het voor de NZa ook lastig om vast te stellen wat het uitgegeven pgb-bedrag is en of het bedrag rechtmatig is, zo meldt de Zorgautoriteit. 

Zorgkantoren ervaren problemen bij het achteraf controleren van pgb’s. Dit komt deels doordat zij onvoldoende documenten hebben van declaraties van budgethouders. Rechtmatigheid van betaling door de Sociale Verzekeringsbank is daardoor lastig te bepalen. Ook hebben zorgkantoren niet altijd alle facturen die zij nodig hebben om te controleren of bepaalde zorg daadwerkelijk is geleverd. Een daaropvolgend probleem is dat accounts vervolgens geen handtekening kunnen zetten onder hun verklaring over de zorguitgaven van zorgkantoren.

Deze onduidelijkheid houdt ook voor 2017 aan, maar gelukkig ziet de NZa wel minder fouten omtrent pgb-uitgaven. De Zorgautoriteit spreekt zorgkantoren aan op het actief vinden van een oplossing. Het is hun verantwoordelijkheid om te beschikken over de benodigde informatie en zij moeten bij budgethouders in de gaten houden of zorg echt geleverd wordt.

Door: Redactie Nationale Zorggids