Normal_braille__blind__slechtziend

Gisteren is de Braille Autoriteit voor de Nederlandse taal in het leven geroepen, een belangrijk samenwerkingsverband dat zich gaat bezighouden met het creëren van standaarden voor het Nederlands brailleschrift, wat gebruikt wordt door blinden en slechtzienden. Het gaat daarbij vooral om het ontwikkelen van standaarden voor notaties en codes, omdat daar de afgelopen twintig jaar nauwelijks in vernieuwd is. Dat melden Onze Taal en Taalunie.

Er werken in totaal negentien Nederlandse en Vlaamse niet-commerciële instellingen mee aan de samenwerking. Zij zijn allen betrokken bij het lezen, produceren en onderwijzen van braille. Projectleider Markoen Meijerink zegt dat de taal de afgelopen jaren behoorlijk veranderd is, terwijl dit niet geldt voor het brailleschrift. Beide ontwikkelingen zouden gelijker moeten opgaan.

Een van de tekens die momenteel nog op verschillende manieren voorkomen in brailleschrift is het apenstaartje. Met de oprichting van de Braille Autoriteit moeten hierover binnenkort eenduidigere regels komen. Daarnaast wordt er gewerkt aan het uitbrengen van een braillekeurmerk met kwaliteitsmonitor, wordt er kennis over het brailleschrift gedeeld en wordt de betrokkenheid van de braillegebruikers gewaarborgd.

Bijzonder is dat aan de samenwerking zowel scholen, bibliotheken, belangenverenigingen en producenten meedoen. De Braille Autoriteit is gerealiseerd dankzij een startsubsidie van de Koninklijke Bibliotheek Nederland. Nederland telt ongeveer 350.000 blinden en slechtzienden en dat aantal groeit nog verder de komende jaren. Vergrijzing is daarvan een belangrijke oorzaak.

Door: Redactie Nationale Zorggids