Logo_zonmw_logo

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een grote groep mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) moeite heeft om mee te komen in onze steeds complexer wordende samenleving. Om deze groep goed te kunnen aanpakken en ondersteunen is domeinoverstijgende samenwerking vereist. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en ZonMw slaan daarom de handen ineen voorin de subsidieoproep ‘LVB en veiligheid’, waarin zij gemeenten en andere partners uitnodigen om voorstellen voor proeftuinen in te dienen. Dit meldt ZonMw.

“De meeste mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) doen het gelukkig goed in de maatschappij”, vertelt Hasan Göleli, hoofd van de afdeling Veiligheid met Sociaal domein bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). “Maar dat geldt niet voor een grote groep mensen met een lvb: zij hebben niet voldoende vaardigheden om bijvoorbeeld met toenemende digitalisering om te gaan. We zien bij deze groep meer schooluitval, werkeloosheid, dakloosheid en gezondheidsproblemen.”

Bovendien hebben mensen met een licht verstandelijke beperking eerder kans om verward te raken. “Zij krijgen in hun leven regelmatig te maken met een omgeving die ze niet goed begrijpen en dit leidt tot stress. Uit onderzoek blijkt dat zelfs iemand met een gemiddeld IQ onder stress moeite heeft om rationeel te handelen”, aldus Göleli.

In oktober 2018 moet overal in Nederland een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag zijn. Volgens Göleli werken lokaal en nationaal nu nog te veel langs elkaar, terwijl mensen met een lvb juist baat hebben bij duidelijke aanspreekpunten die ook met elkaar samenwerken. “In de praktijk zijn er bij meervoudige en complexe problemen vaak verschillende hulpverleners betrokken vanuit verschillende instanties.”

Met de subsidieronde van ZonMw en het ministrie van JenV, met een gezamenlijke waarde van 500.000 euro, worden gemeenten ondersteunt bij het ontwikkelen van een aanpak die past bij de lokale context. Ook biedt dit ZonMw meer inzicht in hoe het landelijk beleid verbeterd kan worden. “Uiteindelijk willen we namelijk allemaal hetzelfde. Dat deze kwetsbare groep mensen grip krijgt op hun situatie en hen zo perspectief geboden wordt.”

Door: Redactie Nationale Zorggids