Normal_vo__klas__scholieren__leerlingen__toets__huiswerk

Niet alleen leerlingen met speciale onderwijsbehoeften, maar alle leerlingen profiteren van inclusief onderwijs. Dat is de conclusie van het proefschrift ‘Inclusive education in the Netherlands’ van Teije van der Bij van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Dit melden NJi en UvA.

Van der Bij richt zich op de inclusie van leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs, in het bijzonder op leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Hij beantwoordt in zijn proefschrift de vraag: Wat zijn de hoofdkenmerken van inclusief voortgezet onderwijs en in hoeverre beïnvloeden deze kenmerken de schoolloopbanen van leerlingen?
 
Hij concludeert op basis van zijn onderzoek dat “het gerechtvaardigd is te stellen dat niet alleen leerlingen met speciale onderwijsbehoeften maar alle leerlingen profiteren van de kenmerken van inclusief onderwijs.” Op schoolniveau beïnvloedt de begeleiding door leraren en de inclusieve zorgstructuur de schoolloopbanen van leerlingen positief. Begeleiding door een mentor en individuele begeleiding tijdens lessen worden het meest herkend en gewaardeerd door ouders en leerlingen, schrijft Van der Bij in de samenvatting van zijn proefschrift.
 
Wel is er meer aandacht nodig voor inclusieve onderwijspraktijken, met name voor de wijze waarop onderwijsprofessionals leerlingen betrekken bij de leeromgeving. Inclusief onderwijs verbetert de onderwijskwaliteit en moet daarom in de onderwijspraktijk opgenomen worden, schrijft Van der Bij.
 
Door: Redactie Nationale Zorggids