Normal_muntgeld

Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel dat zal leiden tot een lagere huurtoeslag vanaf 2019. Koepelorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte Ieder(in) wijst dit voorstel af. Het betekent een financieel verlies voor de laagste inkomens, onder wie veel mensen met een beperking. Dit meldt Ieder(in).

De voorgenomen bezuiniging op de huurtoeslag leidt ertoe dat huishoudens die huurtoeslag ontvangen, jaarlijks hogere woonlasten krijgen. Dit kan oplopen tot bijna 100 euro in 2022. Dit dupeert ook veel mensen met een beperking en chronisch zieken. Zij wonen vaker dan gemiddeld in een sociale huurwoning en zij zijn ook vaker aangewezen op een uitkering. Bovendien hebben veel mensen met een beperking nu al problemen om de huur te betalen, zoals ook blijkt uit de Meldactie Wonen 2016.

De voorgestelde maatregel zal de achterban van Ieder(in) stevig treffen. De maatregel staat daarom op gespannen voet met beleid gericht op zelfstandig wonen en met het VN-verdrag voor mensen met een beperking.

In een internetconsultatie heeft Ieder(in) deze bezwaren tegen het wetsvoorstel kenbaar gemaakt. Overigens bevat het wetsvoorstel ook een goed voornemen. Voor de huurders die net teveel verdienen om huurtoeslag te ontvangen, wordt de harde inkomensgrens geschrapt en daarmee wordt voor hen de armoedeval weggenomen. Dat is een goede zaak, want ze kunnen nu nog hun volledige huurtoeslag verliezen door iets meer inkomen. Daaraan komt dan een eind.

Door: Redactie Nationale Zorggids