Normal_werken_typen_bloggen_studeren_laptop_computer_freelance_zzp

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft de VGN Academie opgericht om zorgverleners, vrijwilligers en verwanten te scholen binnen de gehandicaptenzorg. Er worden digitale leerpakketten ontwikkeld waardoor men dit pakket in het eigen leeraanbod op kan nemen. De komst van VGN Academie moet de uitwisseling van kennis tussen de samenwerkende organisaties verbeteren en kan bovendien leiden tot het besparen van zorggeld. Dit meldt VGN.

In totaal doen 27 instellingen mee, die allen meebetalen aan het budget voor de leerpakketten. Zorgverleners binnen de gehandicaptensector hebben ongeveer dezelfde kennis nodig, los van het feit bij welke organisatie zij werken. Hierdoor kan deze benodigde kennis gebundeld worden, wat weer leidt tot goedkopere leertrajecten dan wanneer de deelnemende zorginstellingen zelf een programma moeten maken.

De leerpakketten moeten aansluiten bij de praktijk en de manier waarop zorgprofessionals tegenwoordig hun kennis op peil houden. “Dagenlange trainingen of zelfs een urenlange e-learning passen daar niet meer bij”, zegt Cees van der Lee, bestuurder van Stichting OpleidingsErkenningen Care (SOEC). Deze stichting beoordeelt of een opleiding aan de eisen voldoet. In plaats daarvan wordt gewerkt met korte modules e-learning en webinars maar ook praktijkopdrachten en werkvormen.

De samenwerking van VGN met de 27 zorgaanbieders is vastgelegd voor twee jaar. Wel is de wens uitgesproken om ook na deze termijn de samenwerking voort te zetten om via VGN Academie leerpakketten aan te blijven bieden en te blijven samenwerken voor kennisuitwisseling binnen de gehandicaptensector.

Door: Redactie Nationale Zorggids